มะพร้าวน้ำหอม / บ้านแพ้ว
 

หลายคนไม่รู้ว่า มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้วคือสินค้า GI หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์
บอกให้เรารู้ว่า มีที่บ้านแพ้วเท่านั้น การแปรรูป ทำให้มีการแตกหน่อผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวน้ำหอมออกเป็นหลากหลายชนิดและทุกชนิด ล้วนคุณภาพคับแก้ว


image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar