ผู้ว่าฯ สมุทรสาคร อัญเชิญเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน ถวายแด่วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ณ วัดใหญ่จอมปราสาท ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน แด่พระมหาทิวากร อาภัทโท เจ้าอาวาสวัดใหญ่จอมปราสาท โดยมีนายอำเภอ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี
จากนั้น นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ยังได้อัญเชิญเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทาน ถวายอีก 6 วัด ได้แก่ วัดกาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร, วัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว วัดท่าไม้, วัดท่ากระบือ และวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน 
ตามที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาอธิษฐานจิตอนุโมทนา และพระราชทาน ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 ณ วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยคุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้แทนในการถวาย จำนวน 2 วัด และมอบเทียนพรรษาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เพื่ออัญเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ วัดใหญ่จอมปราสาท, วัดกาหลง อ.เมืองสมุทรสาคร วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร, วัดธรรมจริยาภิรมย์ อ.บ้านแพ้ว วัดท่าไม้, วัดท่ากระบือ และวัดนางสาว อ.กระทุ่มแบน เพื่อทำนุบำรุงและบำเพ็ญพระราชกุศลตามโบราณราชประเพณีเนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2565
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :