จังหวัดสมุทรสาครมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณห้องประชุมอำเภอเมืองสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2564-2565  พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเกียรติบัตรกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ปะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรชุมชน เข้าร่วมพิธี 
    นายณรงค์ รักร้อย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2564-2565  พร้อมมอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดินเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  จำนวน 6 กองทุน ได้แก่ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินสหกรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกขาม, หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองตาทอง หมู่ที่ 6 ตำบลคลองมะเดื่อ, หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแพ้ว, หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเต่าดำ หมู่ที่ 5 ตำบลชัยมงคล, หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านตลาดเดาอิฐ หมู่ที่ 8 ตำบลสวนหลวง และหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองหม้อแกง หมู่ที่ 8 ตำบลหลักสาม   นอกจากนี้ยังมียอดเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน ที่สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยอำเภอเมืองสมุทรสาคร เป็นเงิน 232,0000 บาท อำเภอกระทุ่มแบน  106,000 บาท และอำเภอบ้านแพ้ว 62,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
 จากนั้น ประธานในพิธีฯ ปล่อยขบวนรถอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินไปยังหมู่บ้าน/ชุมชน     สำหรับ  กองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดสมุทรสาคร เริ่มตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมจำนวน 214 แห่ง  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เพื่อเป็นการรวมพลังมวลชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ระดมทุนเพื่อดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชน  เพื่อพลิกฟื้นชุมชน หมู่บ้านที่อ่อนแอ สู่ ชุมชนหมู่บ้านที่เข้มแข็ง ต่อไป......//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
จังหวัดสมุทรสาครมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน.docx |


คะแนนโหวต :