สมุทรสาครเตรียมโรงพยาบาลสนาม ขนาด 500 เตียง เพื่อรับช่วงต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑล หลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ

        หลังจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และหนึ่งในบางส่วน ได้มอบหมายให้ จังหวัดสมุทรสาคร จัดเตรียมความพร้อมเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานในส่วนของโรงพยาบาลสนาม บุคลากรทางการแพทย์ และรถรับ-ส่งผู้ติดเชื้อ เพื่อรองรับผู้ป่วยจากพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑลในระบบ เบื้องต้นจำนวน 500 เตียง นั้น 
เมื่อช่วงเช้าวันนี้(26 เมษายน 2564)  นายสุรศักดิ์  ผลยังส่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ ศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือ รพ.สนาม ทั้ง  2 แห่ง เพื่อตรวจความพร้อมอาทิ สิ่งอำนวยความสะดวก หมอน เตียง ผ้าห่ม   การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การปรับพื้นที่ ห้องน้ำ เป็นต้น เพื่อจะรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะถูกส่งต่อจาก กทม. และปริมณฑล เบื้องต้นจำนวน 500 เตียง
       โดยทางด้าน นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  ได้เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสาครได้เตรียม ศูนย์ห่วงใยคนสาคร หรือ รพ.สนาม ไว้  2 แห่ง  เพื่อใช้เป็นพื้นที่รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่จะถูกส่งต่อจาก กทม. และปริมณฑล ที่จะมาที่นี่ในเบื้องต้น 500 เตียง ได้แก่ ศูนย์ห่วงในคนสาคร แห่งที่  9  (บริษัท วิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)  เตรียมเตียงไว้รองรับ จำนวน 300 เตียง โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว สำหรับการดูแลผู้ป่วย และเตรียมศูนย์ห่วงใยคนสาคร แห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน  ได้เตรียมเตียงไว้รองรับ 200 เตียง โดยใช้บุคลากรทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลสมุทรสาคร  สำหรับการดูแลผู้ป่วย  โดยในวันนี้ที่ศูนย์ฯ 10 ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยได้ดำเนินการปรับพื้นใหม่ ติดตั้งวงจรปิดโดยรอบ วางระบบทางการแพทย์ จัดโซนจัดเก็บสิ่งของ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  เมื่อภายในเสร็จแล้วจะดำเนินการขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ เข้ามาติดตั้งเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ ภายในวันพุธที่จะถึงนี้   
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาครเตรียมโรงพยาบาลสนาม ขนาด 500 เตียง เพื่อรับช่วงต่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในกทม.และปริมณฑล หลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทยทำหนังสือถึงผู้ว่าฯ.docx |


คะแนนโหวต :