สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (23 เมษายน 2564) เวลา 13.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร, นายชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร รักษาการแทนนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น
    สำหรับ แผนงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ” ของจังหวัดสมุทรสาคร จะดำเนินการ 2 ถนน 1.ถนนเศรษฐกิจ1(ทั้ง 2 ฝั่งถนน) เริ่มจากสี่แยกมหาชัย ถึง ท่าเรือมหาชัย-ท่าฉลอม ระยะทางประมาณ 0.6 กิโลเมตร(รวม 1.2 กิโลเมตร) 2.ถนนนรสิงห์ โดยเริ่มจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ถึง วงเวียนน้ำพุ ระยะทางประมาณ 0.25 กิโลเมตร (รวม 0.5 กิโลเมตร) โดยผลการประชุมรับฟังความเห็นของทุกฝ่าย เห็นด้วยในการดำเนินการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดสมุทรสาคร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาคร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ลใต้ดิน “1จังหวัด 1 ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ”จังหวัดสมุทรสาคร.docx |


คะแนนโหวต :