นายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ดูความเสียบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา

วันนี้ (6 พฤษภาคม 2564) นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมคณะ อาทิ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ปลัดอำเภอ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมมุษย์จังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ลงพื้นที่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอบ้านแพ้ว เพื่อตรวจดูพื้นที่และให้กำลังใจประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากพายุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา 
จากการลงพื้นที่พบว่า บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจากความแรงของลมพายุ ของใช้ภายในบ้านได้รับความเสียหายจากคลื่นซัด ในเบื้องต้นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้มอบถุงยังชีพสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้น และให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
นายกเหล่าชาดจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ดูความเสียบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา.docx |


คะแนนโหวต :