สมุทรสาคร บุกค้น “ล้งปลาหมึก” ข้างตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน รวบแรงงานต่างด้าวเถื่อน จ่อเอาผิดเจ้าของล้ง

วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภายใต้การอำนวยการของนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  สั่งการให้หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะรับผิดชอบงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด นายวันชัย สาครมณีรัตน์ จัดหางานจังหวัด นายพงษ์สวัสดิ์ พวงเดช นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สนง.จัดหางาน นายเฉลิมพล เนียมสกุลแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่จัดหางาน เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกันสังคม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ต.อ.ภาสกร รัตนปนัดดา ผกก.ตม.สมุทรสาคร ทหารสังกัด กอ.รมน.สมุทรสาคร ปลัดอำเภอเมืองสมุทรสาคร สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ประมงจังหวัด จนท.ตรวจคนเข้าเมืองสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบล้งปลาหมึก ในพื้นที่ข้างตลาดทะเลไทย ตำบลท่าจีน อ.เมืองสุมทรสาคร จ.สมุทรสาคร หลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้าออกภายในโรงงาน เกรงว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่
    โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับตลาดทะเลไทย ลักษณะอาคารเป็นโรงเรือน มี 3 อาคาร โดยมีแพงเช่าพื้นที่ จำนวน 60 แผง คนงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวรับจ้างลอกปลาหมึก โดยส่วนใหญ่คิดเป็นค่าจ้างเป็นกิโลกรัม 
       เจ้าหน้าที่ จึงได้ทำการเรียกแรงงานต่างด้าวกว่า 200 คน มาเรียกตรวจเอกสารพบว่ามีแรงงานต่างด้าว มีความผิด 14 คน ดังนี้
- เป็นแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน อันเป็นความผิดตาม
พรก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว และเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตาม พรบ.คนเข้าเมืองฯ  จำนวน 8 คน
-เป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบผู้เป็นนายจ้าง ตามพรก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว และฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดฯ (ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต้างด้าวฯ) จำนวน 5 คน
- เป็นบุคคลต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่แจ้งต่อนายทะเบียนให้ทราบผู้เป็นนายจ้าง ตามพรก.การบริหารการทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 1 คน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาคร บุกค้น “ล้งปลาหมึก” ข้างตลาดทะเลไทย ต.ท่าจีน รวบแรงงานต่างด้าวเถื่อน จ่อเอาผิดเจ้าของล้ง.docx |


คะแนนโหวต :