นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด – 19

 เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วย รองนายกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ได้ร่วมกันเปิด “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด – 19”  เพื่อประกอบอาหารปรุงสุก แจกจ่ายให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 (ตามคำร้องขอ) โดยเมนูแรกของการเปิดครัวในครั้งนี้คือ “เมนูปลากะพงผัดน้ำพริกเผา กับ ไข่ต้ม” ซึ่งประชาชนที่จะได้รับเป็นกลุ่มแรกในวันแรกนี้คือ ประชาชนในเขตเทศบาลนครสมุทรสาคร 309 กล่อง และ ส่วนที่เหลือเป็นในชุมชนบางโทรัด กับชุมชนรอบนอก ตามที่ได้ร้องขอมาทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า สำหรับครัวสภากาชาดไทยในครั้งนี้จะแตกต่างจากครัวพระราชทานในปีที่แล้ว เนื่องจากครั้งนี้เป็นการมอบนโยบายของสภากาชาดไทย ให้จัดตั้งครัวเพื่อที่จะจัดอาหารปรุงสุกใหม่สะอาด ถูกหลักอนามัยปลอดภัยกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ covid-19 โดยเฉพาะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาคร  ที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก  ซึ่งครัวในครั้งนี้เป็นครัวของสภากาชาดไทย ภายใต้โครงการ “ครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด – 19” ขณะที่การแจกจ่ายอาหารนั้นก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะงดการจัดพิธีการรับมอบสิ่งของความช่วยเหลือต่าง ๆที่เป็นการรวมคนจำนวนมาก,บุคคลที่มีหน้าที่ในการปรุงอาหาร ตลอดจนการแจกจ่ายอาหารให้กับตัวแทนชุมชนนั้น จะต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้ว,ให้ตัวแทนชุมชนมารับที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร,จัดปรุงอาหารตามจำนวนที่ร้องขอมาเท่านั้น และแจกจ่ายให้แก่ชุมชนต่างๆ ตามที่ร้องขอมาในแต่ละวันตามลำดับ และที่สำคัญคือ อาหารที่มอบให้กับพี่น้องประชาชนต้องเป็นอาหารปรุงสุกใหม่ทุกวัน
นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า ในโอกาสนี้อยากส่งกำลังให้คนสมุทรสาคร จริงๆ เราอยู่กับโควิดมา 1 ปีเต็มแล้ว อยากจะบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งท้อถอย สิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำเตือนคือ อย่าเพิ่งโทษใคร ว่าเป็นคนทำให้เกิดโรคนี้ แต่วันนี้เป็นหน้าที่ของคนสมุทรสาครทุกคนที่จะต้องร่วมกันเฝ้าระวังตัว และป้องกันตัว ดูแลรักษาตัวเราเอง ดูแลรักษาคนในครอบครัว ถ้าทุกคนช่วยกันระมัดระวังอย่างต่อเนื่องนั้น เดี๋ยวโควิดก็ไปจากเรา ส่วนที่ใครเดือดร้อนสามารถมาขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร เปิดครัวเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ร่วมใจฝ่าวิกฤติโควิด – 19.docx |


คะแนนโหวต :