สมุทรสาคร ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาทให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 01 เมษายน 2565 ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตามโครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู ของบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัด จำนวน 100 ทุนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท   โดยมีนายชูพงษ์ ลือสุขประเสริฐ ประธานกรรมการ บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด นางอลิสา พฤกษ์วัฒนากุล และ  นายสินชัย ลือสุขประเสริฐ กรรมการบริหาร บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด รวมทั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมพิธี  
สำหรับ การจัดโครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญู เกิดขึ้นเนื่องด้วยบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จํากัดได้เล็งเห็นความสําคัญ ของการมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษาที่เรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและสําเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป ทางบริษัทจึงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “โครงการ MRG สร้างโอกาส ฉลาด กตัญญ” นี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และชั้นอุดมศึกษา ในจังหวัด สมุทรสาครได้มีโอกาสในการรับทุนการศึกษา โดยในปี 2565 นี้มีนักเรียนจาก 19 โรงเรียนของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสมุทรสาคร  เข้าร่วมรับมอบทุน  จํานวน 100 ทุน  ทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000 บาทถ้วน  นอกจากนี้นอกจากจะเป็นทุนการศึกษาแล้ว นักเรียนยังสามารถนำไปใช้ลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเป็นอาชีพเสริมหารายได้ในระหว่างศึกษา ต่อไป.....//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาคร ภาคเอกชนมอบทุนการศึกษา 1 ล้านบาทให้กับนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์.docx |


คะแนนโหวต :