DSI สนธิกำลังร่วมกับกรมปศุสัตว์ จับสินค้าลักลอบหนีภาษีประเภทเนื้อสัตว์ มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท

เมื่อเวลา15.30น.ของวันที่ 01 เมษายน 2565  นายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ สั่งการให้พันตำรวจโท พเยาว์ ทองเสน รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะกำกับดูแลกองคดีภาษีอากร และได้มอบหมายให้พันตำรวจโท อนุรักษ์  โรจนนิรันดร์กิจ ผู้อำนวยการกองคดีภาษีอากร เข้าตรวจค้นที่บริษัทบริษัทเอ.ซี.ห้องเย็นจำกัด ม.6 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พร้อมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณี มีการลักลอบหรือรับซื้อซากสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าจากประเทศแถบอเมริกาใต้ เข้ามาในราชอาณาจักรและนำไปซุกซ่อนเก็บรักษาไว้ที่โกดังห้องเย็นหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงหีบห่อบรรจุภัณฑ์สินค้าให้เป็นสินค้าที่มีแหล่งผลิตในประเทศไทยแล้วทำการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศและภายในประเทศทำให้ประเทศชาติสูญเสียรายได้จากการจัดเก็บภาษีเป็นจำนวนหลายร้อยล้านบาท นอกจากนี้ การกระทำดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบธุรกิจ ในประเทศและกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งอาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยของผู้บริโภค จึงได้สนธิกำลังร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ บูรณาการนำหมายค้นของศาลอาญา  เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 5 แห่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นสถานที่เก็บรักษาสินค้า ซึ่งเป็น  โกดังเย็น 3 แห่ง เป็นออฟฟิศ 2 แห่ง  
โดยทางด้านนายไตรยฤทธิ์  เตมหิวงศ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่าผลการตรวจค้นพบว่าในโกดังสินค้าทั้ง 3 แห่ง มีสินค้าจำพวกขาไก่และปีกไก่  ที่ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศบราซิล โดยไม่ได้รับอนุญาตนำมาซุกซ่อนเก็บรักษาไว้จำนวนมาก รวมมากกว่า 4,000,000 กิโลกรัม คิดเป็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนประมาณ 170 ตู้  รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 170,000,000 บาท  หากมีการนำไปจำหน่ายตามท้องตลาดและจำหน่ายไปยังต่างประเทศ จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ  250,000,000 บาท  ส่วนออฟฟิศทั้ง 2 แห่งพบเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการนำเข้าและธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก   นอกจากนี้ ยังปรากฏข้อมูลทางการสืบสวน เชื่อได้ว่ามีการนำสินค้าผิดกฎหมายในลักษณะดังกล่าวเข้ามาแล้วมากกว่า 500 ตู้คอนเทนเนอร์ อันอาจเป็นความผิดฐานลักลอบนำสินค้าไม่ผ่านพิธีการศุลกากร หรือซื้อรับไว้ด้วยประการใด ๆ  ตามมาตรา 242 และมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 ประกอบความผิดฐานนำเข้าสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และอาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นจึงได้อายัดสินค้าจำนวนดังกล่าว ไว้ดำเนินคดีตามกฎหมาย และตรวจยึดเอกสารหลักฐานข้างต้น ประกอบการสืบสวนสอบสวนและขยายผล หาตัวผู้กระทำความผิดต่อไป../
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
DSI สนธิกำลังร่วมกับกรมปศุสัตว์ จับสินค้าลักลอบหนีภาษีประเภทเนื้อสัตว์ มูลค่าความเสียหายกว่า 200 ล้านบาท.docx |


คะแนนโหวต :