แผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ (ภารกิจยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ) ประจำปี งบประมาณ 2565 (ส.ปชส.สมุทรส จำนวน 15 โครงการ (ส.ปชส.สมุทรสาคร ได้รับงบจัดสรร จำนวน 11 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 118,500 บาท

 

แผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์ (ภารกิจยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ ) ประจำปี งบประมาณ 2565

(ส.ปชส.สมุทรส จำนวน 15 โครงการ (ส.ปชส.สมุทรสาคร ได้รับงบจัดสรร จำนวน  11 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 118,500 บาท


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมประชาสัมพันธ์ |
|


คะแนนโหวต :