รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ จ.สมุทรสาคร

วันนี้ (30 กันยายน 2565) เวลา 15.40 น. ที่พระอุโบสถวัดสุทธิวาตวราราม (วัดช่องลม) ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คุณฐาปนา รักติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามโครงการเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดิน ประจำปี 2565 โดยมีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี  และมีพระครูสิทธิธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุทธิวาตวราราม เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร. เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 
     คุณฐาปนา รัตติประกร รองราชเลขานุการในพระองค์ ได้ถวายเทียนพรรษาพระราชทานฯ ทรงอธิษฐานจิตอนุโมทนา แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน, วัดท่ากระบือ อำเภอกระทุ่มแบน, วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อำเภอบ้านแพ้ว, วัดกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร,วัดธรรมจริยาภิรมย์ อำเภอบ้านแพ้ว, วัดนางสาว อำเภอกระทุ่มแบน และวัดใหญ่จอมปราสาท อำเภอเมืองสมุทรสาคร  ซึ่งเมื่อจบพิธีที่วัดสุทธิวาตวรารามแล้ว ยังได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินที่วัดโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร อีกด้วย.......//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :