ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร
 
 
 
 

 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

     สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของจังหวัดสมุทรสาคร ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่กับประชาชน ตลอดจนระหว่างประชาชนด้วยกัน โดยวิธีการให้ข่าวสาร ความรู้ ข้อเท็จจริง และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อเสนอจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังทำหน้าที่โน้มน้าวชักจูงประชาชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือแก่จังหวัด และหน่วยราชการต่าง ๆ ตามแนวทางที่ถูกที่ควรในระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๕ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ ในระยะแรกสถานที่ทำการตั้งอยู่ ณ บริเวณอาคารไม้ชั้นเดียว ด้านหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อมีการก่อสร้างอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครหลังใหม่ จึงย้ายที่ทำการชั่วคราวมาอยู่ที่อาคารพาณิชย์ เลขที่ ๑๓๐๐/๕๗ ก ซอย ๕ ถนนนรราช (เทศบาล ๘) ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร และเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ได้ย้ายที่ทำการกลับมายังบริเวณชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร (อาคารหลังใหม่) จนถึงปัจจุบัน

 

 ตราสัญลักษณ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร ใช้ตราสัญลักษณ์เดียวกับกรมประชาสัมพันธ์ ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งปรากฏในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่ ๗ เล่มที่ ๖๔     ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๐ กำหนดเครื่องหมายราชการ "กรมโฆษณาการ” ให้เป็นรูปพระอินทร์เป่าสังข์เหาะลอยอยู่เหนือเมฆมีวงกลมล้อมรอบ ตามวรรณคดีกล่าวไว้ว่า     พระอินทร์เป่าสังข์ ปลุกพระนารายณ์ให้ตื่นจากบรรทมสินธุ์ในสะดือทะเล เพื่อขึ้นมาปราบเหตุร้ายต่าง ๆ ในโลก อย่างไรก็ดีโดยที่สังข์ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่า เป็นมงคล ๓ คือ สังข์ ถือกำเนิดจากพระพรหม ท้องสังข์ เคยเป็นที่ซ่อนคัมภีร์พระเวท และตัวสังข์มีรอยนิ้วพระหัตถ์ของพระนารายณ์ ในพิธีทางศาสนาพราหมณ์ จึงมีการเป่าสังข์ เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย นอกจากนี้ พระในลัทธิชินโตก็ใช้สังข์เป่าในพิธีมงคล พวกชาวเกาะทะเลใต้เป่าสังข์ บอกสัญญาณระหว่างกันปรากฏว่าได้ยินไปไกลไม่แพ้เป่าเขาควาย เนื่องจากงานประชาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเผยแพร่ และอธิบายชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างความเข้าใจอันดี โดยมีวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และภาพยนตร์เป็นเครื่องช่วย จึงเปรียบได้กับการเป่าสังข์ของเทวดาในสมัยโบราณ เพื่อบอกสัญญาณและเรียกประชุมนั่นเอง

 

 สีกรมประชาสัมพันธ์

ใช้สีม่วง ซึ่งถือกันว่าเป็นสีของงานสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

 

Link banner

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

image รูปภาพ
ภาพหน่วยงาน ส.ปชส.สมุทรสาคร

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหว.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar