พิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จังหวัดสมุทรสาคร

วันนี้ (19 มกราคม 2566) เวลา 08.30 น. ที่วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง พระมงคลพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร พระครูสาครธรรมโชติ เจ้าอาวาสวัดยกกระบัตร พระสงฆ์ที่ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 146 รูป นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอาวุธ วิเชียรฉาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอุดม ไกรวัตนุสสร์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร พันเอก ปิยะ  เกียรติอมรเวช รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ 3 อำเภอ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมในพิธี
โอกาสนี้ พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ประธานสงฆ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานฆราวาส  เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากนั้น พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนา จบแล้วกรวดน้ำรับพร จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมผู้ร่วมพิธีร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar