จังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

วันนี้ (14 ม.ค. 2566) จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสาคร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร (มหานิกาย) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล แสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีพระมงคลพัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร รองเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดมุทรสาคร ศาล ทหาร ตำรวจ นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมพิธีฯ
โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการของจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน  146 ราย ซึ่งมีทั้งทหาร ตำรวจ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชาชนทั่วไป แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจความร่วมแรงร่วมใจจากชาวสมุทรสาครทุกภาคส่วนในการจัดโครงการนี้ เพื่อขอให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากพระอาการประชวร
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar