กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานงบประมาณจัดซื้อเครื่อง Oxygen high flow แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่ห้องประชุมพลอากาศเอกสมบุญ-คุณหญิงนงเยาว์ ระหงษ์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ได้จัดพิธีรับมอบงบประมาณพระราชทาน กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร โดยนายแพทย์ธรรมวิทย์ เกื้อกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน กระทำพิธีถวายความเคารพ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นรับมอบงบประมาณพระราชทานจัดซื้อเครื่อง Oxygen high flow จำนวน 10 เครื่อง 
    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นในการรักษาผู้ป่วยไวรัสโควิด19 นั้น ในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราชานุมัติให้มูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานงบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อจัดซื้อเครื่อง Oxygen high flow จำนวน 10 เครื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ) เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในภารกิจสู้ภัยโควิด-19
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานงบประมาณจัดซื้อเครื่อง Oxygen high flow แก่โรงพยาบาลกระทุ่มแบน.docx |


คะแนนโหวต :