ประชาชนจิตอาสาสมุทรสาครร่วมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพุทธสาคร เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 

วันนี้ ( 31 มีนาคม 2565 ) เวลา 10.30 น. นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่บริเวณลานกระทุ่มแบน ริมถนนพุทธสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี นายอำเภอกระทุ่มแบน  หัวหน้าราชการ  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลท่าไม้  บางยาง  หนองนกไข่  แคราย อ้อมน้อย และสวนหลวง เข้าร่วมกิจกรรม
โดยในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานในพิธีได้ถวายความเคารพ ถวายราชสักการะ พร้อมเปิดกรวยดอกไม้ เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า  และพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้นประชาชนจิตอาสาร่วมกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” พร้อมกัน 3 ครั้ง จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้นำประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดกิ่งไม้  ตัดหญ้า ฉีดพ่นล้างถนนพุทธสาคร เพื่อแสดงพลังของจิตอาสาพระราชทานในการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งด้านการปกครอง ทรงให้มีการสักเลกและลงทะเบียนสำรวจจำนวนพลเมืองเพื่อเป็นกำลังรับใช้ชาติและเสียภาษีให้แก่ทางราชการ ด้านเศรษฐกิจ ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศ ด้วยการปรับปรุงภาษีอากร ทำให้รายได้เข้าสูท้องพระคลังเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินและทำให้ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก อีกด้วย …….//


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :