กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง

เมื่อวันที่ 01 เมษายน 2565  นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ ผลยังส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน  โดยมี นายสมศักดิ์ วินิจกุล ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 นายภูทอง ดวงเลิศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน ภาคประชาชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้มีเกียรติเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานด้านหน้าการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
นายหลักชัย พัฒนเจริญ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) รักษาการแทน ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นวันครบรอบ 130 ปี การสถาปนากระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1)  ได้ดำเนินภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ด้วยการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ลดรายจ่าย คลายทุกข์ ให้ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ เกิดผลเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้จัดทำโครงการต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อให้ทุกคนได้รับบริการและประโยชน์จากรัฐอย่างเท่าเทียมกัน ด้วยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโครงการ รวมถึงการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ที่ได้สนองตอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ในการนี้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย ให้บริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านน้ำประปาในพื้นที่ 74 จังหวัดทั่วประเทศ (ยกเว้น กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สมุทรปราการ และระบบประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ซึ่งได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและยกระดับการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วในทุกช่องทางเพื่อให้บริการแก่ประชาชน จึงได้ดำเนิน “โครงการ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย กปภ. อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน” โดยจัดทีมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ (มิสเตอร์ประปา) จาก กปภ. 234 สาขา ลงพื้นที่ทำงานในรูปแบบ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยให้คำแนะนำและให้บริการซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านเรือนของประชาชนโดยไม่คิดค่าแรง ระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 เพื่อส่งเสริมให้บ้านเรือนประชาชนมีระบบประปาที่ถูกสุขลักษณะ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ไม่ชำรุดรั่วไหล ไม่ก่อให้เกิดการสูญเสียน้ำโดยไร้ประโยชน์ ซึ่งได้ตั้งเป้าหมายผู้รับบริการตลอดโครงการ 13,000 ครัวเรือน   
นายหลักชัย กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า โครงการนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. และประชาชน ซึ่งเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายในลักษณะประชารัฐ ในอนาคต ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อขอรับคำแนะนำได้ที่ กปภ.สาขาในพื้นที่ที่ท่านใช้บริการ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662 ตลอด 24 ชั่วโมง 
ในโอกาสนี้ประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธี ยังได้ร่วมกิจกรรมปรับภูมิทัศน์รอบการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสมุทรสาคร พร้อมกับเปิดศูนย์บำบัดทุกข์ บำรุงสุข รับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชั่วโมง และกิจกรรม “เจอ จ่าย แจก” โดยการมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชน ที่แอดไลน์ PWA Thailand หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น PWA1662 ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน เพื่อเชิญชวนประชาชนใช้ช่องทางออนไลน์ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19 อีกด้วย
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
กปภ. จัดยิ่งใหญ่ 130 ปี กระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน ซ่อมฟรีไม่คิดค่าแรง.docx |


คะแนนโหวต :