สมุทรสาคร Kick off ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 ให้สะอาดสวยงาม

วันนี้ (5 เมษายน 2565)  เวลา 08.30 น. ที่บริเวณริมถนนพระราม 2  หมู่ที่ 5 ตําบลท่าจีน อําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร  นายณรงค์  รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ทําความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 ให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามตลอดทั้งสาย โดยมีปลัดจังหวัด นายอำเภอ  ท้องถิ่นจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีตำบลท่าจีน คณะกรรมการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพระราม 2 และสถานประกอบการ  ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาด เก็บขยะ กวาดถนน ตัดหญ้า ล้างถนน กันเป็นจำนวนมาก
     ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพระราม 2 ในการประชุม ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565  เห็นชอบกําหนดวันทําความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนพระราม 2  ทุกวันอังคาร สัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 14 แห่ง และสถานประกอบการ ที่อยู่ริมถนนพระราม 2  ทําความสะอาดและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้สะอาดระเบียบเรียบร้อย และสวยงามตลอดทั้งสาย นอกเหนือจากภารกิจที่ได้ดําเนินการตามปกติอยู่แล้ว อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักในการไม่ทิ้งขยะลงบนท้องถนน เกาะกลางถนน และให้หันกลับมาช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่มีการใช้รถใช้ถนนกันเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อการขนส่ง  ให้มีความสะอาด สวยงามอย่างยั่งยืน ต่อไป…..//
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
สมุทรสาคร Kick off ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนนพระราม 2 ให้สะอาดสวยงาม.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar