กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

image รูปภาพ
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล) |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
Tag