แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กปส. ปี 2565 (ส.ปชส.สมุทรสาคร)

แผนปฏิบัติการโครงการประชาสัมพันธ์   (ภารกิจยุทธศาสตร์  กรมประชาสัมพันธ์ ) ประจำปี งบประมาณ 2565 (ส.ปชส.สมุทรสาคร)
จำนวน 15 โครงการ (ส.ปชส.สมุทรสาคร ได้ รับงบจัดสรร จำนวน  11 โครงการ) งบประมาณทั้งสิ้น 118,500 บาท


ไฟล์เอกสารประกอบ
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ กปส. ปี 2565 (ส.ปชส.สมุทรสาคร) |


คะแนนโหวต :